WYBIERZ PROGRAM

PROGRAMY STYPENDIALNE

AKTUALNOŚCI

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO "PIERWSZY ROK" NA ROK AKADEMICKI 2024/2025
Informujemy, że nowy Regulamin określający zasady i warunki otrzymania stypendium akdemickiego Fundacji Edukacyjnej Jerzego Juzonia w programie "PIERWSZY ROK" na rok akademicki 2024/2025 jest już dostępny na naszej stronie: 
https://www.fejj.pl/pierwszy-rok/Home/Terms?pId=1&eId=18
Otwarcie rekrutacji do programu Stypendium Zagraniczne w roku akademickim 2024/2025
Informujemy, że Fundacja Edukacyjna Jerzego Juzonia rozpoczęła nabór do programu Stypendium Zagraniczne na rok akademicki 2024/2025. Program skierowany jest do wybitnie zdolnej młodzieży, będącej laureatami konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych, w zakresie przedmiotów technicznych lub technologicznych. Fundacja przyzna 1 stypendium w wysokości 40.000 PLN. Szczegóły w Regulaminie:
https://www.fejj.pl/Zagraniczni/Home/Terms?pId=3&eId=15
Deklaracja PIT-11 za rok 2023
Informujemy, że deklaracje PIT-11 za rok 2023, dla stypendystów programu "PIERWSZY ROK" są już dostępne na indywidualnych kontach, w zakładce -> Pliki do pobrania. Dokument ten należy pobrać i zapisać w swoich plikach oraz ewentualnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.